Siena

centrum voor kunstzinnige therapie

Ons centrum is vooral gericht op mensen met NAH, zoals het syndroom van Korsakov en andere psychische aandoeningen, maar ook mensen die geen beperkingen hebben zijn van harte welkom op onze dagbesteding.

Het centrum maakt gebruik van beeldende kunst, dans en muziek. De methodiek is gericht op het verkrijgen van inzicht en het stimuleren van de ontwikkeling van onze leden. Daardoor ontstaat een beter evenwicht tussen denken, voelen en handelen, resulterend in een beter welzijn.

Siena werkt samen met zorginstellingen via de WMO/WLZ en is betrokken bij het zorgplan, maar ook individuele personen, met of zonder een persoonsgebonden budget (PGB), kunnen lid worden van ons centrum.

In het licht inspired by Picasso Jan van der Vos pastelkrijt

Iedereen wordt gezien

Wij streven ernaar om het welzijn van mensen met het syndroom van Korsakov, NAH en andere psychische aandoeningen te verbeteren door de toepassing van kunstzinnige therapie, gebaseerd op een holistische visie. Wij kijken niet naar de aandoening, maar wij richten ons op de individuele mens. Zij worden door ons gezien. Allemaal.

Siena 8

Wij bieden:

  • Kunstzinnige dagbesteding voor bewoners van zorginstellingen en voor individuele mensen,  met of zonder een PGB.
  • Consultancy gericht op zorginstellingen in Nederland, met de focus op implementatie van de kunstzinnige methodiek die in Siena wordt toegepast.
  • Coaching van medewerkers van zorginstellingen in Nederland, op basis van de kunstzinnige methodiek die in Siena wordt toegepast.
  • Lezingen en workshops, gerelateerd aan het werkveld van Siena.
  • Verhuur van ruimten aan derden.
Siena 13

Het laatste nieuws

Nieuws

In eerste instantie zou Siena op 1 september 2020 de deuren van haar eigen locatie voor dagbesteding openen, maar vanwege de coronacrisis heeft het team van Siena besloten om de openingsdatum naar 1 januari 2021 te verschuiven. De nieuwe locatie wordt na de zomer bekend gemaakt.

Op dit moment bieden wij wel dagbesteding op locatie van de opdrachtgever, consultancy gericht op zorginstellingen in Nederland, met de focus op implementatie van onze kunstzinnige methodiek en coaching van medewerkers van zorginstellingen in Nederland, ook op basis van dezelfde methodiek. We organiseren zelfs al lezingen en workshops, gerelateerd aan het werkveld van Siena, specifiek gericht op de vraagstelling van een opdrachtgever. Bij al onze activiteiten nemen wij de geldende RIVM-regels in acht.