Wij zijn betrokken

Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij het resultaat ondergeschikt is aan het proces. Ons team streeft ernaar om door aandacht en toepassing van diverse kunstvormen, een veranderingsproces bij een lid in gang te zetten, resulterend in een beter welzijn. 

Kunst als basis 

Wij gebruiken bestaande kunstvormen als uitgangspunten en stimuleren onze leden om daar een eigen invulling aan te geven. Door toepassing van deze methodiek ontwikkelen onze leden hun zelfvertrouwen. Dat verhoogt hun eigenwaarde, wat het therapeutisch proces ten goede komt. Onze methodiek wordt periodiek wetenschappelijk getest. Op basis van deze gegevens en de ervaringen die door alle therapeuten worden opgedaan, wordt de werkwijze continu aangepast.

Siena 6

Onze filosofie

Binnen de antroposofie staat zelfontwikkeling centraal. Dat vinden wij belangrijk. Voor ons is antroposofie geen doel op zich, maar een denkwijze die ons helpt om op effectieve wijze de samenwerking aan te gaan met onze leden, zodat zij baat hebben bij onze specialistische therapie. 

Onze werkwijze

Wij gaan een intakegesprek aan met iedereen die zich aanmeld voor dagbesteding.  Het maakt daarbij niet uit of de persoon in kwestie individueel of via een verzorgingshuis is aangemeld. In dat gesprek leren we elkaar beter kennen en stellen we vast in welke mate wij kunnen helpen. Op basis van dit gesprek kunnen we bepalen of het lidmaatschap van Siena een juiste keuze is voor beide partijen.

Onze naam Siena

Het uitten via kunst is iets heel menselijks en wordt al sinds de oudheid gedaan. De eerste mensen schilderden met het pigment siena uit de aarde en zijn nog in grotschilderingen terug te zien. Deze warme en aardse kleur past bij onze filosofie, omdat wij in het centrum onze leden in contact brengen met hun eigen kern. Siena refereert ook aan interventies, waardoor mensen zich beter kunnen aarden. Het gevoel van geaard zijn bevordert je daadkracht, zelfexpressie en eigenregie. Mensen krijgen het gevoel meer controle te hebben over hun eigen leven.

Onze leden

De leden van Siena zijn vaak verbonden aan een zorginstelling, maar ook individuele personen met of zonder PGB maken deel uit van ons centrum, zoals mensen met burn-outklachten, jongeren en ouderen die tijdelijk wat extra aandacht nodig hebben en mensen die op professionele wijze ondersteund moeten worden tijdens een revalidatieproces. Zelfs mensen die geen beperkingen hebben maken graag gebruik van onze dagbesteding.

Iedereen die deel uitmaakt van onze dagbesteding wordt automatisch lid van het centrum voor kunstzinnige therapie. Onze leden kunnen ook deelnemen aan activiteiten, die buiten de geplande dagdelen om georganiseerd worden. Sommige zijn gratis, maar soms wordt een klein bijdrage gevraagd. Deelname is natuurlijk niet verplicht, maar wordt vanuit het centrum wel gestimuleerd.

Wilt u ook lid worden van ons centrum? Mail naar info@centrumsiena.nl of bel onze projectmanager Sjef Enthoven 06 53 87 78 85 voor meer informatie

Onze extra activiteiten

Naast kunstzinnige therapie op onze locatie, organiseren wij allerlei externe kunst gerelateerde activiteiten als onderdeel van onze methodiek. Zo gaan we bijvoorbeeld een kijkje nemen in ateliers van andere kunstenaars en bezoeken we exposities. Gratis. Daarnaast proberen we fondsen te werven voor bezoeken aan musea, concerten, dansvoorstellingen en nog veel meer. Maar we gaan ook gewoon lunchen of dineren.

Vrijwilligers

Wij maken gebruik van betrokken vrijwilligers. Liefdevolle mensen die onze leden begeleiden tijdens culturele uitstapjes en die ook helpen bij het inrichten van exposities en tentoonstellingen. Waar nodig, trainen wij deze medewerkers, zodat zij optimaal functioneren in een wereld die empathie, aandacht en geduld vereist.

Wij staan altijd open voor enthousiaste mensen die een structurele bijdrage willen leveren aan het welzijn van onze leden. Voor meer informatie, neem contact op met onze projectmanager Sjef Enthoven 06 51384730

Nieuwsbrief ontvangen?

De leden van Siena bepalen vaak zelf wat ze graag willen doen. In principe staan wij overal voor open.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

 

 

regins